Kommenteeri

Kohtutäiturite jaoks on energiatoetus sissetulek

Paar päeva tagasi võeti minuga ühendust ajalehest Pealinn ning küsiti kommentaare kohtutäiturite kohta, kes võtavad energiatoetuse võlgade katteks. 
"Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ametikogu juhatus võttis seisukoha, et energiahinnatõusu leevendusmeetme raames võlgnikule makstavat raha ei loeta sotsiaaltoetuseks ning kohtutäitur saab vajadusel selle võlgade katteks arestida.---  Kohtutäiturid kinnitavad, et peavad oma töös lähtuma vaid seadusest, mis paneb neile kohustuse rakendada kõiki seadusega lubatud meetmeid täitedokumendi täitmiseks ehk nõude rahuldamiseks."  (tsitaat Pealinnast)
Kuidas palun?  TMS § 221 lõige 1 punkt 12 järgi ei või müüa ega arestida asju, mis on vastuolus seaduse või heade kommetega.
Ka on Õiguskantsler varasemal teada andnud, et kuigi kohtutäitur peab arvestama sissenõudja huvidega, siis arvestatakse täitemenetluse ka võlgniku majandusliku olukorraga.  Seadus lubab kohtutäituritel võlgnike majandusliku olukorraga arvestada.
Miks peaks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda tulema välja õigustusega, et energiatoetust sissetulekuna aresti, mis ilmselgelt on vastuolus heade kommetega? Võiks vähemalt välja tuua erandid, mitte kõiki võlgnike ühe vitsaga lüüa. 
Ka Justiitsminister on välja tulnud seisukohaga, et kehtiva seaduse mõte on see, et võlgnik peaks küll elama kokkuhoidlikult ja oma võlga vähendama, kuid siiski saama enda eluga edasi minna. “Täiendavate ja uute võlgade teke seda ei toeta. Ärgem unustagem sedagi, et võlgnikku motiveerib pingutama seegi, kui ta võlakoormus mitte ei kasva, vaid väheneb,” rõhutas justiitsminister. (tsitaat Pealinnast). Minu jaoks olukord, kus võlgnikule tekivad täitemenetluse käigus uued võlad tänu toetuste arestimisele on vastuolus heade kommetega. 

Oluline on silmas pidada, et kohtutäiturid on leebemad kui võlgnik on aktiivselt enda nõuete tasumisega tegelenud. Ma ei taha enda blogis halvustada kohtutäituried või pooldada võlgnike. See pole must-valge olukord. Iga olukord on erinev aga kui peres on lapsed ja kui võlgik püüab kasutada endal olevaid varalisi vahendeid võlgnevuste tasumiseks (kaasaarvatud see kui tööandja maksab võlgniku eest võlgnevusi), siis ma ei näe põhjust miks varjata võlgnike jaoks olulist informatsiooni või jätta mulje, et neil ei selles olukorras teist võimalust kui oma toetus kergekäeliselt kohtutäituritele jätta. 

Mis saab siis kui perel jääb elekter tasumata ja toetus kantakse võlgade katteks? Mis siis kui perel on lapsed, kelle jaoks on elekter hädavajalik õppimiseks (eriti praguse kõrgenenud koroona olukorras)? TMS  § 221 toob välja, et ei tohi arestida vara, mis on hädavajalik pere toimetulekuks. Elekter on tänapäeval inimestele hädavajalik. Olenevalt majapidamisest võib see olla seotud ka kütmisega. Kohtutäitur peab võimaldama üheks kuuks vajaliku kütteraha ja võimaldama õppimist-töötamist. 

Mind õnneks praegu see olukord ei mõjutanud, sest mul oli fikseeritud hind aga küttearve see eest oli üsna korralik. Kokkuvõttes maksan enam-vähem sama palju kui eelnevatel aastatel kommunaale ja elektrit kokku. Ma ei kujutaks ette, et mul pole piisavalt sissetulekut hiiglearve tasumiseks ja ma ei saaks ka toetust, sest see võetakse ära (noh kujutan ikka, sest ma olen sellises olukorras olnud ja oma toimetulekutoetusest ilma jäänud, sest ma uskusin kõike, mida kohtutäitur mulle kirjutas - loll olin). 

Kui teil võetakse toetus ära siis palun ole hea ja esita esimesel võimalusel avaldus kohtutäiturile toetuse tagasisaamiseks ja too välja kõik argumendid, mida ma siin postituses esitasin (koos tõenditega - elektriarve, pangaväljavõte, töötasu jne toetuse tagasisaamise vajalikkusest).

Kui otsust ei rahuldata saab esitada kaebuse kohtutäituri tegevuse peale. Kui kaebust ei rahuldata ja võlgnik otsusega rahul ei ole, saab edasi kohtusse minna.
Ma kohutäiturina ei tuleks selle peale, et keelduda energiatoetuse tagasi maksmisest (kohtutäitur maksku kasvõi ise otse arve ära kui tundub, et võlgnik ei kasutaks seda sihtotstarbeliselt - saab raamist välja mõelda), et pärast kohtus vastutada kogu enda varaga. Tundub liiga suur risk mida võtta arvestades, et viimasel ajal tundub päris palju kohtutäitureid ilma tööta jäävat. Ma ei ütle, et kohtutäitur peaks energiatoetuse tagastama kui tegu on võlgnikuga, kes ongi süüdimatu aga süüdimatute pärast ei pea kõiki võlgnike ühtemoodi kohtlema. 

Lisaks saab avaldust sissetuleku tagasi saamiseks esitada iga kuu eraldi, sest sissetulekud ja kulud ei pruugi olla igakuiselt ühesugused. Võlgniku huvi peab muidugi olema võlgade tasumine ja olema selles osas aktiivne. Kungi pole hilja võlgadest vabanemisega algust teha ja mõnel juhul võib see olla reaalne eesmärk juba sel aastal. 


Lisa kommentaar

Email again: