Kommenteeri

Võla kasvamise etapid

Kui sissetulekud ei võimalda kõiki hädavajalikke kulusid katta tekivad võlad. 
Kui ma esmakordselt makseraskustesse jäin olin emotsionaalselt omadega väga sassis, sest ma ei teadnud, mis saab? Väga raske on iseennast aidata kui pead keerulise olukorra asemel tegelema iseenda emotsionaalse seisundiga. Teadmatus tundmatuse ees jätab meid lõksu iseendasse. Aga teadmine, mis edasi saab annab väikese vabaduse teha valikuid ja seada eesmärke vastavalt sellele, millises etapis sa praegu oled. 

Mina olen täna esimeses, kuuendas ja seitsmendas etapis. Esimeses etapis on enamasti kõik inimesed, sest igapäevaelus on meil vaja teatud hädavajalikke teenused. Ja need hädavajalikud teenused olid need, mis mind lõpuks võlgadesse viisid. Terviseprobleemid, madalapalgaline töö ning lasteaiakoha puudumine tekitasid olukorra, kus sissetulek oli väga väike, et ei olnud isegi piisavalt raha igapäevaste vajalike miinimum kulude ja teenuste katmiseks. Sissetulek oli 300 eurot kuus, mis ei katnud isegi elamiskulusid. 

Aga kuidas võlast siis võlg saab?

1. Arve/ Leping
Igapäevaelus me ei pääse ei arvetest ega lepingutest. Arveid saadakse tarbitud teenuse eest. Näiteks elekter, sideteenused jne. Laenu/järelmaksud, millele lisandub veel intress. Kui inimesel puudub sissetulek või sissetulek on väiksem haiguslehe/hoolduslehe tõttu, siis võib tekkida majanduslikult keeruline aeg, kus isegi eluks vajalikke teenuseid ei  suudeta tasuda. Kahjuks praegu on olukord selline, kus järjest enam jõuab võlanõustajate juure inimesi, kes ei suuda enda hädavajalike kulusid katta. Ka need hädavajalikud kulud võivad viivad inimesi kiirlaene võtma. See stress, mis tekib maksmata arvetest, kus tundub nagu iga inimene  küsib sinult ainult raha on lihtsalt nii kohutav. Ma isegi tänasel päeval mitu aastat hiljem tunnen seda tunnet, kus kopsudest on kogu õhk väljas ja hing on kinni. 

2. Meeldetuletus
Kui arve või osamakse jääb tasumata saadetakse meeldetuletusi. Meeldetuletuse saamise korral võib hakata jooksma viivis. Ka meeldetuletuskirjade saamine võib kaasa tuua lisakulusid. 

3. Lepingu lõpetamine
Kui arved jäävad ikka tasumata võib teenuseosutaja otsustada lepingu lõpetada. Lepingu lõpetamise juures võib lisanduda leppetrahv. Laenu- ja järelmaksude puhul muutub sissenõutavaks kogu tasumata jäänud summa.
Mul endal juhtus selline lugu, et arved jäid tasumata ja sain meeldetuletusi, kus lõpuks tasusin arve korraga ära aga ettevõte lõpetas lepingu ikkagi järgmisel päeval ära. Nad polnud nõus lepingut jätkama, vaid selle eest tuli eraldi raha välja käia. Loomulikult mul raha ei olnud, sest olin kogu raha ära maksnud, et probleeme vältida. Seega tuli leppetrahv selle eest, et enneaegselt leping lõpetatid ja leppetrahv koos kogu järelmaksu kogusummaga. Teenuseleping ja järelmaksuleping läksid eraldi nõuetena maksekäsu kiiremenetlusse. 

Enne järgmise etapi juurde minekut tuleks tähele panna, kas leping on lõpetatud ja kogu summa antakse sissenõudmiseks inkassole või sissenõudmiseks antakse ainult üks osamakse. Kui leping näiteks lõpetatakse, siis ilmselgelt ei saa inkasso nõuda enam viiviseid ja intressi.  

4. Inkasso
Teenuseosutaja võib võlanõude loovutada inkassole aga mitte alati nagu ma eelnevalt juts välja tõin. Inkassosse pöördumisel lõpeb suhe algse võlausaldajaga ja edasi tuleb suhelda ainult inkassoga. Inkasso pöördub sinu poole ja veenab sind oma võlga tasuma ja/või maksegraafikut sõlmima, milles nad on väga järeleandmatud ka siis kui nõue on aegunud.
Inkassoga kokkuleppe tegemine tähendab uue lepingu sõlmimist, mille tulemusel muutub ka aegumise tähtaeg ning jätkub ka intressiarvestus. Inkasso võib nõuda ka sissenõudekulusid. Enne inkassole vastamist tuleks pöörduda võlanõustaja poole. Vaadata koos üle leping, inkassonõue ja võimalused võlgnevuse tasumiseks. Inkassoga ei tasu läbirääkimisi pidada kui väljavaateid võlgnevuse täielikuks tasumiseks ei ole ja paluda nõue edastada kohtule. 
Siinkohal tekib paljudel probleeme ka aegunud nõuetega. Ükski nõue ei aegu automaatselt. Sissenõudja võib nõuda nõude tasumist kuni selle tasumiseni. Kui sissenõudjaks on inkasso, siis nad võivadki saata lõpmatul hulgal kirju ka aastaid hiljem. Ja kui võlgnevus on tasumata, siis tuleb parku leppida ka nende meeldetuletuskirjadega. Mida inkasso aegunud nõudega teha ei saa, on pöörduda kohtusse selle sissenõudmiseks. Paraku jääb tasumata võla korral üles ka maksehäire.

5. Maksekäsu kiirmenetlus/makseettepane
Kui nõude aegumistähtaeg saabunud ei ole võib sulle  kohtu poolt tulla makseettepanek, millele tuleb 15 päeva jooksul reageerida. Kui jätta reageerimata esitatakse maksekäsk, mis on täitedokument ning seda saab anda otse kohtutäiturile täitmiseks. Võlgnevusele lisandub riigilõiv ja võivad lisanduda ka menetluskulud. Võimalusel tuleks alati makseettepanekule reageerida.

6. Hagimenetlus
Hagimenetlus algab siis kui võlgnik esitab makseettepankule vastuväite või võlausaldaja algatab hagimenetluse ilma maksekäsu kiirmenetluseta. Selles etapis lisanduvad kohtukulud ja õiguskaitsekulud (st juristi või advokaadi kulud aga on olemas ka tasuta õigusabi). 

7. Kohtutäitur/täitemenetlus
Kui võlg on välja mõistetud maksekäsu või kohtuotsusega, siis võib võlausaldaja anda võla sissenõudmiseks kohtutäiturile. Kohtutäitur algatab sel juhul täitemenetluse. Kohtutäituril on õigus arestida sinu pangakonto, vallas-ja kinnisvara, töötasu jne. Lisanduvad täitemenetluse alustamise kulud, täitekulud ja kohtutäituritdasu, mis on kõik reguleeritud seadusega. Selles etapis võlg enam edasi ei kasva. Kui inimesel on sissetulek olemas ja võimalused võlgnevuse tasumiseks osade kaupa on võimalik kohtutäituri vahendusel esitada võlausaldajale avaldus maksegraafikuks. 

Alati ei käida läbi kõiki etappe. Mõnikord järgneb lepingu lõpetamisele kohe hagimenetlus. Selleks, et esimesest etapis asjad kaugemale ei liiguks on oluline enda rahaasju iga sissetuleku juures planeerida. Suurema sissetuleku juures kipub mõni arve ära ununema ja väiksema sissetuleku juures on oluline iga senti arukalt kasutada. Oma rahaasjadega tegelemine, eriti sellega teadlikult tegelemine, aitab emotsionaalselt olla rohkem tasakaalus, isegi kui parajasti on rahaga kitsas. Kui on teada, mis sammud järgnevad ja kuidas iga järgmises etapis tegutseda, siis emotsionaalselt on vähe stressi. Kui ma lõpuks nägin kuhu kõik välja jõuab, sain hakata mõtlema, mida ma saaksin teha, et tulevikus saaksin olla võlavaba. 


Lisa kommentaar

Email again: